Vad är SlideIn?

SlideIn-principen

Att driva att fordon med elmotorer är lättare än med förbränningsmotorer. För samma vikt och volym är en elmotor flera gånger starkare än en förbränningsmotor. Det går t.ex. att få in långt över 100 hästkrafter eldrivning i utrymmet av en vanlig personbilsfälg.

Problemet är att få med sig energin. Ett elektriskt batteri rymmer bara 1/100-del av energin i en lika stor bensin- eller dieseltank. Även om en elmotor använder energin 2-3 gånger effektivare (större andel arbete, mindre värme) än en förbränningsmotor så får ändå den batteridrivna elbilen betydligt kortare räckvidd än den traditionella förbränningsmotordrivna bilen.

Allt detta gäller även bussar och lastbilar.

Det betyder att man behöver ”tanka” eldrivna fordon ofta. En dieselbuss använder 3-5 liter diesel per mil, motsvarande 30-50 kWh energiinnehåll. En batteridriven buss behöver bara 15-20 kWh elektricitet per mil eftersom elmotorerna är effektivare. Om bussen kör 20 mil om dagen drar den då minst 20×15 = 300 kWh elenergi på en dag! Skulle man ladda bussen från ett sådant uttag man har hemma, som ger ungeför 2 kW, så skulle det ta 150 timmar, dvs nästan en hel vecka! Dessutom skulle man behöva ha ett batteri som väger 5-10 ton!

För att slippa ladda så länge kan man ladda med högre effekt. För att slippa ha så stort och tungt batteri kan man ladda oftare. En bra lösning är att ha ett batteri som klarar 1 mils körning i stället för 20 mils, och att ladda med 100 kW i stället för 2 kW, även om det kräver väldigt speciella kontakter och uttag. Då kan man ladda vid varje ändhållplats i t.ex. 12 minuter och få med sig drygt 15 kWh. OM det är en mil till nästa ändhållplats så klarar man sig dit och kan sedan ladda igen. Ändå behöver man ha ett batteri som väger 300-500 kg, men det är ju betydligt mindre än 5-10 ton!

Att ladda elektrisk drivna fordon på detta sätt, dvs när man står stilla, kallas för PlugIn – laddning eftersom man ”pluggar in” sitt fordon till elnätet på samma sätt som när man laddar en bärbar dator eller mobiltelefon.

En ännu bättre lösning är att LADDA MEDAN MAN KÖR! Tänk dig att ett elfordon då och då kör på en sträcka där det på något sätt kan koppla in sig för laddning fast det rör sig. Då slipper man stanna för att ladda och kan samtidigt även ta energin för framdriften från samma inkoppling medan man kör. När den sträckan är slut får man gå över på batteridrift igen. Är bara ”laddsträckan” tillräckligt lång är batteriet fullladdat och redo för att driva fordonet en bit, i bästa fall till nästa laddsträcka.

Att koppla in sig till en kontaktledning i luften, som t.ex. trådbussar gör, kallar vi för ”SlideIn”-laddning. Slide betyder ju ”glida” på engelska och det är just vad man gör – glider längs en elektrisk laddningsanslutning, i trådbussfallet två trådar i luften. SlideIn skall alltså tolkas som laddning i rörelse jämfört med PlugIn som är laddning vid stillastående.

SlideIn-laddning kan utföras på flera sätt. I Landskrona utnyttjar vi de befintliga trådbusslinjerna med ledningar i luften. Liknande system finns för ledningar i markytan, eller induktiva system i marken. De senare är en magnetiskt kopplad överföring mellan väg och fordon som påminner en del om hur man laddar en elektrisk tandborste eller värmer kastruller på en induktionshäll. I tandborstfallet finns det ingen elektrisk kontakt, energin överförs via plasten och luften genom ett varierande magnetfält.

Att utrusta trådbussar med så mycket batteri att de kan köra en lång sträcka utanför kontaktledningsnätet innebär att vi kan täcka en betydligt större del av Landskrona med elektriskt drivna bussar, än bara de delar där det finns kontaktledningar för trådbussar. Den första provbuss som trafikerar Landskrona kommer att gå delvis i trådnätet (för att laddas upp) och delvis utanför (på batteridrift).

Mycket seriösa ansträngningar görs världen över för att ta fram SlideIn-laddningsteknik som kan användas på landsvägar och motorvägar. Det kommer troligen inte att bli kontaktledningar i luften, eftersom dessa inte skulle kunna användas av personbilar. I stället kommer det troligen att bli någon sorts kontaktledning eller induktiv lösning på marken, för att systemet skall kunna användas av både personbilar, bussar och lastbilar. Med ett utbyggt sådant system förändras världen. Man kan då, med ett batteridrivet fordon utrustat för SlideIn-laddning, åka hur långt som helst på eldrift. Hemifrån till landsvägen går på batteri, sedan landsvägskörning i princip så långt man själv orkar, sedan sista biten till resmålet på det då fullladdade batteriet.

All energiförsörjing blir då elektrisk, vilket gör oss oberoende av olja för markbundna transporter. På sikt är det nödvändigt, både för energitillgång och miljö. Andelen elenergi är möjlig att generera med förnyelsebara källor. I Sverige som exempel skulle vår elproduktion behöva öka med bara 17 % för att alla vägfordon (bilar, bussar, lastbilar) skulle kunna drivas helelektriskt. Potentialen med vindkraft är av samma storleksordning.

Denna princip demonstreras med SlideIn-bussar i Landskrona.