Välkommen till Slide In!

SlideIn är ett projekt för att öka eldriften av bussar i städer. SlideIn bygger på en teknik där bussen kopplar in sig på en kontaktledning i luften och laddar batteriet medan den kör. Genom att ladda batteriet medan fordonet kör, effektiviseras laddningen samtidigt som bussarna har en möjlighet att köra på sträckor utan kontaktledningar. Projektet pågår mellan september 2011 och december 2015 och målsättningen är att utveckla en attraktiv och kostnadseffektiv lösning för att elektrifiera en större del av kollektivtrafiken.

SlideIn ger:


Åk med SlideIn-bussen
SlideIn-bussen går på batteridrift som linje 4 och 5 samt laddar batterierna under tråden som linje 3.
Tidtabellen visar SlideIn-bussens schemalagda turer, men då bussen utgör del av ett försöksprojekt kan det vid enstaka tillfällen vara så att ett annat fordon trafikerar turen.

Linjekarta                                                                        Tidtabell (klicka på bilden för större storlek)

karta                      

Ladda ner tidtabellen som pdf SlideIn omlopp 125 – tidtabell vår 2016