Teknik

En utförlig teknisk beskrivning går att läsa på faktabladet om trådbussarna i Landskrona.