Historik

Vad har gjorts tidigare inom SlideIn?

Idag testar runt omkring i världen flera olika koncept som bygger på överföring av elenergi till fordon som är i rörelse på vägen. En möjlighet är att energitillförseln till fordonet överförs underifrån, från vägbanan. Genom att montera ner smala metallplattor på vissa delar av vägbanan kan batterier i elfordon som åker ovanför laddas upp trådlöst genom induktionsteknologi eller konduktivt, via beröring. Framgångsrika tester har bland annat genomförts av KAIST i Sydkorea.