Begreppet SlideIn

Var kommer namnet SlideIn från?

Det som demonstreras och utvärderas i Landskrona är något som på senare tid fått arbetsnamnet ”SlideIn” för att skilja konceptet från det traditionella ”PlugIn” där batterierna laddas upp när fordonet är stillastående vid en laddningsstation. SlideIn konceptet handlar om att batterierna i elfordon laddas upp medans fordonet är i rörelse, SlideIn, för att sedan vid vissa vägavsnitt endast köra på batteridrift.