Koncept

SlideIn är en teknik för att ladda eldrivna fordon medan de kör. Även om elmotorer är flera gånger starkare än förbränningsmotorer, kräver de stora och tunga batterierna eller att fordonet stannar och laddar ofta. SlideIn-principen bygger på att ett fordon kan koppla in sig till en kontaktledning och ladda batteriet under färd. Med SlideIn-teknik får eldrivna bussar en möjlighet att köra på sträckor utan kontaktledningar.