Tidsplan

Några preliminära hålltider för SlideIn-projektet:

2012      Design och konstruktion av prototypbuss

2013      Test av buss på trådbussnät i Landskrona

2014      Utvärdering och ombyggnad av buss för ytterligare tester

2015      Ytterligare test av buss