SlideIn i Landskrona

SlideIn i Landskrona

Trådbussarna i Landskrona sattes i trafik 2003 mellan stadens centrum och järnvägsstationen. Denna sträcka trafikeras idag av tre stycken traditionella trådbussar. I SlideIn projektet utrustas en buss med automatisk in/urkoppling av avtagaren till kontaktledning samt med ett stort batteripaket. Genom detta ingrepp försöker vi med befintlig trådbussinfrastruktur etablera ett koncept som inte är bundet till elledningen.

Var kommer elektriciteten ifrån?

Trådbussarna i Landskrona ägs av Skånetrafiken, men körs av bussbolaget Nobina. De tre bussarna som är operativa idag på trådbusslinjen kör årligen ca 500.000 passagerare. Elektriciteten till trådbussarna kommer från 750V likströmsledning, som hänger i bärlinor ovanför bussen. All elektricitet som köps in för transport av bussarna i Landskrona är fossil fritt och därmed har de så hög miljöanpassning som är möjligt för icke-rälsbunden trafik.