Bakgrund

En av vår tids stora utmaningar är att fossilt bränsle inte kommer att räcka till för att täcka vårt framtida transportbehov. Vi måste således använda oss av andra energiformer för transporter framöver. Elfordon har under lång tid varit aktuellt som ett alternativ, men batteriernas begränsningar i form av lång uppladdningstid och endast möjlighet till kortare resor har medfört att batterifordon ej har fått genomslag. Det behövs således kompletterande lösningar.

SlideIn_Presentation 28 May 2013